Profilaktyka borelioza – Profilaktyka zakaźnych chorób odkleszczowych w województwie warmińsko-mazurskim

Profilaktyka zakaźnych chorób odkleszczowych


w województwie warmińsko-mazurskim

Informacje o projekcie


Celem projektu jest zmniejszenie zapadalności na choroby odkleszczowe wśród aktywnych zawodowo mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizację działań profilaktycznych, w tym działań w zakresie edukacji prozdrowotnej oraz realizacji badań diagnostycznych.


  • Edukacja prozdrowotna skierowana jest do osób w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiet w wieku 18-59 lat oraz mężczyzn w wieku 18-64 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50 roku życia.
  • Realizacji badań diagnostycznych skierowana jest do kobiet w wieku 50-59 lat oraz mężczyzn w wieku 50-64 lat.

Zapraszamy na bezpłatne badania


Kobiety w wieku 50-59 lat oraz mężczyzn
w wieku 50-64 lat.


Z bezpłatnych badań głównie powinny skorzystać osoby z grupy podwyższonego ryzyka, tj. leśnicy, rolnicy, osoby często przebywające na terenach bytowania kleszczy.


Badania będą realizowane od 04.11.2019 r.
do wyczerpania limitu.


Skontaktuj się z nami


    Zmiana wielkości fontu
    Tryb kontrastowy